Čištění ultrazukem

V našem servisu nabízíme metodu čištění ultrazvukem.

  • Ultrazvukové čištění je technicky i ekonomicky náročnější proces, pracující na základě složitého fyzikálně-chemického procesu, který v sobě zahrnuje proces kavitace a akustických proudů. Jako nosné médium pro šíření ultrazvukové kavitace se používají různé druhy kapalin ( převážně na vodní bázi ). Pro čištění ultrazvukem se na dodání ultrazvukové energie do kapaliny používají ultrazvukové generátory a k nim příslušné ultrazvukové zářiče přírubové, ponorné nebo přímo lepené na mycí vaně. Princip spočívá ve využití piezokeramického efektu.

  • Ultrazvukové generátory pro aplikaci odmašťování a čištění ultrazvukem pracují ve třech základních ultrazvukových frekvenčních pásmech 20, 30 a 40 kHz. Ultrazvukové čištění pomocí ultrazvukové kavitace se používá prakticky ve všech odvětvích, kde je kladen důraz na vysokou čistotu a ekologii v návaznosti na použitém čistícím prostředku. Čištění ultrazvukem má vynikající výsledky při čištění členitých dílů, slepých otvorů, závitů a běžným způsobem nepřístupných míst.

 

Kompletní  šetrné  a dokonalé čištění všech motorových dílů automobilů. Profesionální kvalita. Výhodná cena šetření času a nákladů na oprvau.